Dopper is een CO2-neutraal bedrijf. Wat betekent dat?

 

Dopper is een CO2-neutraal bedrijf. Wat betekent dat?
In januari 2022 werden we officieel een CO2-neutraal bedrijf. (Hoera!) Gecertificeerde CO2-neutrale bedrijven zoals wij hebben hun koolstofuitstoot, ook bekend als CO2-uitstoot, zoveel mogelijk verminderd en compenseren hun resterende uitstoot zodat de aarde het kan absorberen.
 
Hoe we onze uitstoot hebben verminderd 
De activiteiten van Dopper stoten broeikasgassen (zoals kooldioxide) uit. Dingen als de productie van grondstoffen, de productie van onze flessen, de verwarming en elektriciteit van onze gebouwen, en het vervoer van onze goederen en ons team resulteren allemaal in uitstoot. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe we onze uitstoot tot nu toe hebben verminderd: 

☀ De Dopper Original wordt 100% uitstootvrij geproduceerd door gebruik te maken van hernieuwbare energie.
🚲 We blijven trouw aan onze Nederlandse roots: webshop-bestellingen worden in zestig Nederlandse steden per fiets bezorgd.
🚆 91% van de Dopper-medewerkers komt uitstootvrij naar het werk.
🌊 Ons zeetransport vaart op biobrandstof dankzij het Good Shipping-programma.
🏢 Onze hoofdkantoor (Oceans, Haarlem) draait op hernieuwbare energie. 

CO2-neutraal versus netto nul
Het bereiken van CO2-neutraliteit is een grote mijlpijl. Maar eigenlijk zijn we nog veel verder gegaan door ‘netto nul’ te worden. Het verschil tussen die twee is een beetje technisch, maar in het kort gaat netto nul verder waar CO2-neutraal ophoudt. In de praktijk betekent het: 

📝 We rapporteren en compenseren niet alleen de uitstoot van onze producten, maar voor onze organisatie als geheel. 
📗 We rapporteren en compenseren niet alleen onze directe uitstoot, maar ook de uitstoot van bedrijven waar we mee samenwerken.  
🌎 Onze reductiedoelstellingen komen overeen met de zogenaamde Science Based Targets, het traject dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C.
🌳 Wij investeren in een compensatieproject (herbebossing) dat niet alleen koolstofuitstoot voorkomt, maar ook uit de lucht absorbeert.
 
Hoe compenseren we onze resterende uitstoot? 
We kunnen (nog) niet al onze uitstoot tot nul reduceren. Daarom compenseren we wat we wél uitstoten. Dat doen we door te investeren in een langetermijnproject voor herbebossing in China. 
 
De volgende stappen 
Nu we CO2-neutraal zijn - en zelfs netto nul - concentreren we ons op het nog verder terugdringen van onze uitstoot. Zodat er nog minder te compenseren valt. Het grootste deel van onze resterende uitstoot komt van de grondstoffen die worden gebruikt om onze Dopper-flessen te maken. In de komende jaren werken we hard om dat te verminderen. Stap voor stap. 

Additional reading 
Lees hier meer over onze CO2-neutrale certificering.  
Lees meer over het hoe en waarom van onze uitstootvermindering in dit artikel geschreven door onze Product Development Manager.