Welke bestandstypes kan ik uploaden bij customized Dopper?

Gebruik .jpg of .png bestanden. Jouw plaatje wordt geschaald naar max. 484 breed of max. 390 pixels hoog.